Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка на „Ловечтурс” АД

Приложена е принудителна административна мярка на „Ловечтурс” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”,задължи Съвета на директорите на „Ловечтурс” АД, гр. Ловеч, да предложи на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството да не подлага на гласуване точка шест от дневния ред със съдържание: „Даване на съгласие за извършване на апортни вноски”.

Пълния текст на решение 786 може да намерите в раздел „Документи”.