Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка...

Приложена е принудителна административна мярка на “Инструменти и изделия” АД, гр. София


Управление "Надзор на инвестиционната дейност" задължи Съвета на директорите на “Инструменти и изделия” АД, гр. София, да предложи на редовното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 22.07.2005 г., да не подлага на гласуване т. 4 от дневния ред със следното съдържание: “Замяна на производствено хале-сграда, находяща се на ул. „Тотлебен” № 38 с друга индентична сграда на същия адрес; Предложение за решение: ОС упълномощава председателя на СД да проведе преговори и да подпише от името на дружеството договор за замяна на съществуващата сграда от 2780 кв. м. с друга, находяща се на същия адрес с площ от 6000 кв. м."

Пълния текст на решение 448 може да намерите в раздел "Документи".