Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка на “Херти” АД

Приложена е принудителна административна мярка на “Херти” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи членовете на Съвета на директорите на “Херти” АД, гр. Шумен да предложат на общото събрание на акционеритеда не гласува  точка 6 от дневния ред, свързана с освобождаване от отговорност на Жулиета Мандажиева,член на СД, за дейността й през 2009 г.

Пълния текст на решение 499 може да намерите в раздел „Документи”.