Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка...

Приложена е принудителна административна мярка на “Фонд за недвижими имоти София” АДСИЦ

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи  Съвета на директорите на “Фонд за недвижими имоти София” АДСИЦ  да предложи на ОСА на дружеството, което ще се проведе на 30.03.2007 г. да не подлага на гласуване, предложеното в т. 6 – разни, а именно: „ОСА приема предложената от СД „Програма за добро корпоративно управление”  по Кодекса за корпоративно управление, приет от БФБ.”
Пълния текст на решение 434 може да намерите в раздел „Документи”.