Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка на „ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” АД

Приложена е принудителна административна мярка на „ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи  „ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” АД, , в 7-дневен срок от получаване на решението, да отстрани непълнотите в представените тримесечни отчети за първо, второ и трето тримесечие на 2006 г.

Пълния текст на решение 32 може да намерите в раздел „Документи”.