Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка на “Дъб” АД, гр. Враца

Приложена е принудителна административна мярка на “Дъб” АД, гр. Враца

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, наложи ПАМ на “Дъб” АД, гр. Враца, във връзка с редовното общо събрание на акционерите на дружеството.

Пълния текст на решение 461 може да намерите в раздел "Документи".