Начало / Новини / Приложена е принудителна административна марка...

Приложена е принудителна административна марка спрямо„ОББ - Ей Ай Джи Лайф ЗД” АД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което приложи принудителна административна марка спрямо„ОББ - Ей Ай Джи Лайф ЗД” АД  да предприеме действия по публикуване на Вътрешните правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори на страница в Интернет. За целта е необходимо дружеството да създаде собствен Интеренет сайт.
Решение № 725 е публикувано в раздел „Административни документи”.