Начало / Новини / Приключи 18-то издание на образователната програма...

Приключи 18-то издание на образователната програма "Небанковият финансов сектор в България”


    На 16 октомври 2020 г. се проведе последният уебинар от тридневната образователната програма за ученици на тема „Небанковият финансов сектор в България”, организирана от Комисията за финансов надзор в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН) и фондация „Атанас Буров”.
    По време на уебинара г-жа Нина Колчакова, генерален секретар на Асоциацията на българските застрахователи, запозна учениците със същността на застраховането, видовете застраховане и функциите на застрахователния пазар в България. Г-жа Мария Сидова, главен експерт в отдел „Правоприлагане” в управление „Застрахователен надзор”, КФН, представи видовете застрахователен надзор и информация за задължителните застраховки, както и за правата и задълженията на застрахованите и увредените лица.  Мирчо Стоянов, старши експерт в управление „Застрахователен надзор”, участник в  програмата през 2006 година, запозна учениците с дистанционния надзор и проверките на място. Участниците  имаха възможност виртуално да посетят застрахователно дружество, където видяха как функционира застрахователния бизнес, как се завеждат щети и как се обработват обезщетения.
    Първите два уебинара, проведени на 2.10 и 9.10 бяха посветени на осигурителния и капиталовия пазар. Участниците се запознаха със спецификите на пазарите от водещи експерти от КФН и от бизнеса и посетиха виртуално пенсионноосигурително дружество, инвестиционен посредник и Българската фондова борса.
    Програмата беше официално открита на 02.10.2020 г. от председателя на КФН г-н Бойко Атанасов, който акцентира върху знанията като предпоставка за вземане на информирани и компетентни решения при избор на финансови продукти и услуги: "За нас в Комисията е изключително важно да организираме тази образователна програма, защото сме убедени, че информираността и грамотността по финансовите въпроси са част от модела, чрез който възпитаваме отговорни, интелигентни и образовани млади хора с гражданско самосъзнание."
    За първи път програмата се проведе онлайн, което даде възможност на повече участници да се включат в нея. В ХVIII-то издание участваха общо 35 участници -  30 ученици от XI-ти клас и 5 учители от средните професионални училища с икономически и финансов профил от цялата страна. Всички получиха удостоверения за участие в обучението за „Небанковия финансов сектор в България” и изразиха своето задоволство от наученото по време на трите уебинара.