Начало / Новини / Приета е Практика във връзка с дължими такси...

Приета е Практика във връзка с дължими такси за издаване на разрешение за извършване на дейност или за потвърждаване на проспект за публично предлагане на ценни книжа

На свое заседание от 9.06.2004 КФН прие Практика  във връзка с дължими такси за издаване на разрешение за извършване на дейност или за потвърждаване на проспект за публично предлагане на ценни книжа.
Пълният текст на приетата практика е публикуван на нашата интернет страница, раздел “Документи”, подраздел “Указания и изисквания”.