Начало / Новини / Прекратява се дейността на Информационния телефонен...

Прекратява се дейността на Информационния телефонен център (Call center) на КФН и се закрива телефон 0900 32 300

Във връзка с осъществените съкращения в администрацията на КФН, и конкретно на служителите в Информационния телефонен център (Call center), съобщаваме, че КФН вече няма да предоставя услугата даване на информация на граждани по телефон. Закрива се телефонът 0900 32 300, на който гражданите можеха да получат информация, свързана с капиталовия, осигурителния и застрахователния пазар.
Продължава да работи Информационния център на КФН (от 9.00 до 12.30 часа), който  предоставя на място оперативна устна и писмена информация за дейността на поднадзорните лица, както и за дейността на комисията.