Начало / Новини / Прехвърляне на застрахователен портфейл от...

Прехвърляне на застрахователен портфейл от “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ към „Generali Hellas Insurance Company S.A“


В Комисията за финансов надзор е получено уведомление от компетентния орган на Република Гърция (Bank of Greece) за осъществено прехвърляне на застрахователния портфейл на “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ към „Generali Hellas  Insurance Company S.A“, включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът.
Информация за предстоящото прехвърляне на този застрахователен портфейл е получена в КФН през м. юли 2021 г. КФН вече е предоставила своето съгласие на Bank of Greece за прехвърляне на застрахователния портфейл в рамките на ЕС.
След прехвърлянето „Generali Hellas  Insurance Company S.A“ е правоприемник на всички права и задължения на договорите, сключени от  “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“