Начало / Новини / Предварителни резултати от дейността по допълнително...

Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г. Информацията е получена на база на предварителните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към 31.12.2016 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2016 г. е 4 472 676 души, като нараства спрямо 31.12.2015 г. с 1,96 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2016 г. са акумулирани нетни активи на стойност 10 757 277 хил. лв. В сравнение с края на 2015 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 15,20 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2016 г. възлизат на 183 622 хил. лв. Общият нетен финансов резултат на дружествата за 2016 г. е в размер на 61 643 хил. лв.

Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2016 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи.