Начало / Новини / Предварителни резултати от дейността по допълнително...

Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2015 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2015 г. Информацията е получена на база на предварителните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към 31.12.2015 г.

Към 31.12.2015 г. общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – достига 4 386 863 лица, като нараства спрямо 31.12.2014 г. с 2,23 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2015 г. са акумулирани нетни активи на стойност 9 337 982 хил. лв. В сравнение с края на 2014 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 14,37 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2015 г. възлизат на 169 922 хил.лв., което представлява увеличение с 14,49 на сто в сравнение с отчетените приходи през предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за 2015 г. е в размер на 48 658 хил.лв.

Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2015 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2015 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.