Начало / Новини / Предупреждение на Централната банка на Унгария...

Предупреждение на Централната банка на Унгария относно „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив Кампъни” ЕООД)

Централната банка на Унгария (ЦБУ) е информирала Европейския орган за ценни книжа и пазари, че „Интерактив Кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс” ООД) няма издаден лиценз за извършване на дейностите, които подлежат на регулация от Унгарския надзорен орган. В съобщението е посочено изрично, че в регулираните дейности се включват инвестиционни консултации и сключването на сделки с предмет инвестиции в акции и дялове. Централната банка на Унгария изразява опасение, че действията на това дружеството може да са насочени към привличане на клиенти и извършване на подлежащите на лицензиране дейности в Унгария.

В съобщението е посочено седалището и адреса на управление на „Интерактив Кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс” ООД) в България, както и адрес на дружеството в Унгария - Sopron Út, Budapest.

Обърнато е специално внимание на обстоятелството, че новото наименование на „Глобал Маркетс” ООД - „Интерактив Кампъни” ЕООД е сходно с наименованието на лицензиран от Надзорния орган на Великобритания инвестиционен посредник - INTERACTIVE LTD.