Начало / Новини / Предупреждение към потенциалните инвеститори

Предупреждение към потенциалните инвеститори


Комисията за финансов надзор на Република България предупреждава всички потенциални инвеститори, че Infinitrade, опериращо чрез интернет страница www.infinitrade.com, не разполага с лиценз за инвестиционен посредник и няма право да извършва инвестиционни дейности
Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България предупреждава всички потенциални инвеститори, че Infinitrade, опериращо чрез интернет страница www.infinitrade.com и дружествата „Ей енд И Продъктс“ ЕООД и „Ей енд И Продуктс“ ЕООД не разполагат с лиценз, издаден от КФН или от компетентен орган на друга държава членка да извършват дейност като инвестиционен посредник и  нямат право да предоставят инвестиционни услуги и/или да извършват инвестиционни дейности. Изброените дружества нямат право да получават парични суми от лица с цел инвестирането им във финансови инструменти.
КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори, че винаги преди да преведат парични средства за търговия с финансови инструменти, трябва да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни дейности.
Актуален списък с дружествата, които не притежават лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България можете да намерите тук.
Информация за дружества и платформи, за които е налична информация, че не са лицензирани, може да бъде намерена и на интернет страниците на: