Начало / Новини / Предстои откриването на италианския проект...

Предстои откриването на италианския проект „По-нататъшно укрепване на административния капацитет на КФН за успешно прилагане достиженията на правото на ЕС”

На 4 септември 2009 г. между ЕК и дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне” към Министерство на финансите беше подписан договора за изпълнение на туининг проект BG 07 IB EC 02 „По-нататъшно укрепване на административния капацитет на КФН за успешно прилагане достиженията на правото на ЕС”, чийто бюджет възлиза на е 495 000 евро, от които 45 000 евро са национално съфинансиране, а 450 000 евро се финансират със средства от ЕС. КФН и нейната администрация са бенефициенти по проекта. Изпълнението на туининг проекта ща започне на 1 октомври 2009 г. и ще продължи 12 месеца. Официалното му откриване се предвижда да се проведе в края на октомври 2009 г.