Начало / Новини / Председателят на КФН взе участие в пролетната...

Председателят на КФН взе участие в пролетната банкова среща на Асоциацията на банките в България

Г-н Апостол Апостолов, Председател на Комисията за финансов надзор, взе участие със свое изказване на пролетната банкова среща на Асоциацията на банките в България, която се проведе 16 май 2007 г. 

Г-н Апостолов акцентира върху развитието на инфраструктурата на българския капиталов пазар в условията на общ европейски пазар. Според него все по-голямата роля на небанковото финансово посредничество, като по-гъвкава и прогресивна алтернатива на банковото кредитиране е от съществено значение за протичащите в страната икономически процеси на присъединяване към единния европейски пазар на финансови услуги. Добре развития и функциониращ небанков финансов сектор, от една страна, осигурява по-ефективна реалокация на финансовите активи от инвеститорите към реалния сектор, а от друга, ускорява инвестиционният процес чрез предоставяне на добри възможности за местни и чуждестранни инвестиции.

 

Пълен тект на изказването