Начало / Новини / Председателят на КФН Карина Караиванова откри...

Председателят на КФН Карина Караиванова откри форума „Печели находчиво: нови хоризонти за личните спестявания“ на 23.02.2017 г.

« ПредишнаСледваща »
Заместник-председателят на КФН Владимир Савов представи дейността на комисията за защита на потребителите
 
Стенограма от изказването на Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор (КФН):
 
Уважаеми дами и господа,
 
Първо, искам да ви поздравя с добре дошли на форума. Приемам моето присъствие тук като сигнал, че КФН счита темата: „Печели наХОДчиво: нови хоризонти на личните спестявания“ и поставените подтеми, като изключително важни. Даваме заявка, че ще работим ефективно в областта на подобряване на финансовата грамотност на хората и по отношение защита на интересите на потребителите, което е и една от основните функции на КФН. Аз считам, че всички ние – бизнес, финансови експерти, включително медиите както и регулатора, сме големи длъжници на обществото от гледна точка на осигуряване на защита на потребителите.

Знаем, че нашето общество познава добре и се възползва от услугите на банковия сектор, но не такъв е случаят с небанковия финансов сектор. И нашата задача е да работим много по-активно за защита на потребителите на този сектор, било те инвестиционни, застрахователни или на допълнителното пенсионно осигуряване. Да им се предоставя необходимата ясна и точна информация за продуктите, да им се разясняват различните инвестиционни възможности и с подкрепата на регулатора, който трябва да осигурява една стабилна и нормална среда, небанковият бизнес да оперира спокойно и потребителите за бъдат доволни и защитени, ползващи въпросните услуги.

По отношение на финансовата грамотност, считаме, че тя е изключително важна. Ние вече сме стартирали разговори с български университети за обучения на студентите, мислим да работим и много по-активно по други образователни програми и за други публики, които да са достъпни до по-широк кръг от хора.

Конкретно, какви мерки предприемаме в най-близко бъдеще. По отношение на инвестициония сектор ще обявим обществено обсъждане на законови промени още другата седмица. Едно от нашите предложения касае изменението на ЗППЦК, а именно въвеждането на фигурата „таен клиент“. Тази промяна се инициира във връзка с инвестиционните дружества, които работят без лиценз. Считаме че това наше предложение до голяма степен ще окаже влияние на този пазар, където ежедневно граждани, потребители на услугите на тези компании без лиценз, биват лъгани.

По отношение на другите два сектора, за които отговаряме – застрахователния и допълнителното пенсионно осигуряване – знаете, че скоро извършихме една много задълбочена проверка, възползвахме се от услугите на външни, независими оценители, и направихме констатацията, че секторите са стабилни. Но в същото време идентифицирахме сериозни слабости, по които предприехме конкретни мерки. Важното е, че индивидуалните резултати за всяка една компания бяха публикувани и са на разположение на всеки, който иска да се запознае с тях. Свършихме изключително сериозна и задълбочена работа, от гледна точка на защита на интересите на потребителите. Те имат възможност да се запознаят детайлно с финансовото състояние на всяка една компания

Още веднъж от името на КФН приветствам тази инициатива и ще се включим активно във всички други подобни инициативи. Оставам на разположение за предложения от ваша страна за общи действия за повишаване на финансовата грамотност на нашето общество и защита на потребителите.

Пожелавам ви успешна работа.