Начало / Новини / Позиция на КФН във връзка с публичния дебат...

Позиция на КФН във връзка с публичния дебат по актуални теми, свързани с финансовата стабилност на Република България

По повод тиражирани публикации в някои медии днес, които не са инициирани от КФН, във връзка с дебата по Сребърния фонд от последните месеци,  Комисията за финансов надзор изразява следната позиция:

като един от трите стълба на финансовата стабилност в държавата, заедно с Министерство на финансите и Българска Народна Банка, Комисията за финансов надзор е длъжна да изразява мнение по обществено актуални въпроси, свързани с финансовата стабилност на страната. В тази връзка смятаме, че дебатите между отделните институции са напълно нормални в една демократична държава, в която спазването на законите и прозрачността на решенията са от най-голямо значение. Важна част от нашата работа е изразяването на  становища  по най-актуални теми от обхвата на правомощията на Комисията. Това са ясни, точни и коректни институционални мнения по работни въпроси, които са полезни за страната и правителството - част от дебата за добрите решения за България. Ние не влизаме в  личностни конфликти, още по-малко намерението ни е да създаваме напрежение между институции, ангажирани пряко с развитието  на страната  и  финансовата стабилност. Коментарите в някои медии за институционални войни не отговарят на истината. Комисията за финансов надзор е  съществена  част от един дебат, който продължава своето развитие при пълна свобода на изразяваните позиции. Държим да подчертаем, че не сме изразявали нови позиции по темите от по-горе, извън вече обявените преди повече от месец.

 

25.04.2012г.

София, Комисия за финансов надзор