Начало / Новини / Пояснение във връзка с Технологичната процедура...

Пояснение във връзка с Технологичната процедура за обмен на съобщения между КФН и информационни посредници с цел въвеждане на данни в електронния регистър на КФН

Във връзка със запитвания на информационни посредници относно начина за предаване на прикачените към формите файлове правим следните разяснения към „стъпка 7” от Технологична процедура за обмен на съобщения между КФН и информационни посредници с цел въвеждане на данни в електронния регистър на КФН:

SWMSG се формира по следния начин : това е XML съобщение със следните елементи /tag/:
1. FORM
В този елемент се вписва XML съобщението на попълнената и подписана с форма съгласно приложение 1.
Обръщаме внимание , че подписа записа в DS и BASE64 кодиран е само на XML формата записана в този елемент

2. ATTACHED_FILES
В този елемент се записват файловете , придружаващи формата в елемент FORM.
Елементът съдържа повторяем елемент FILE , със следните атрибути :
FILE_ID – уникален идентификатор на файлът
FILE_BLOB – Самия файл
FILE_NAME – име на файл
Ако формата не съдържа прикачени файлове елемента се оставя празен.