Начало / Новини / Потвърден проспект за вторично публично предлагане...

Потвърден проспект за вторично публично предлагане на емисия облигации на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД

КФН потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни, обезпечени, лихвоносни облигации, издадена от „Ти Би Ай Кредит” ЕАД. Емисията е в размер на 10 000 000 лева, разпределени в 10 000 броя облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 лв. всяка. Срокът до падежа на емисията е 36 месеца, лихвеният процент е 7.5%, лихвените плащания се извършват на всеки шест месеца.