Начало / Новини / Потвърден проспект за вторично публично предлагане...

Потвърден проспект за вторично публично предлагане на емисия облигации, издадена от „АутоБохемия” АД

КФН потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни, необезпечени, лихвоносни облигации, издадена от „АутоБохемия” АД. Емисията е в размер на 4 000 000 лева, разпределени в 4 000 броя облигации с номинална стойност от 1000 лв. всяка. Срокът до падежа на емисията е 36 месеца, лихвеният процент е 8.5%, лихвените плащания се извършват на всеки шест месеца.