Начало / Новини / Подписан е Меморандум за взаимна помощ и обмяна...

Подписан е Меморандум за взаимна помощ и обмяна на информация между Комисията за финансов надзор и Агенция за застрахователен надзор на Република Македония

Днес, 31 май 2010 г.,  в Комисията за финансов надзор  официално  беше  подписан Меморандум за разбирателство, за взаимна помощ и обмяна на информация по въпросите на надзора на застраховането между Комисията за финансов надзор и Агенция за застрахователен надзор на Република Македония.
Д-р Климе Попоски, Президент на експертния съвет на македонската агенция, изрази надеждата си за ползотворно сътрудничество с българския надзор, още повече, че македонският застрахователен надзор е съвсем млада институции, от 7 месеца са самостоятелна агенция и се надяват на  компетентна помощ от страна на българските си колеги в усъвършенстването на надзорните практики. Г- н Петър Чобанов, председател на КФН, изрази готовност за взаимно сътрудничество с цел подобряване на надзорните практики и ефективност на двете институции.
Агенция за застрахователен надзор на Македония и Комисията за финансов надзор изразяват чрез подписването на Меморандума желанието си за сътрудничество на базата на взаимно доверие и разбирателство при надзора на застрахователни компании, регистрирани в България и в Република Македония. При обмен на информация и опит, ще се провеждат и конкретни разследвания на отделни  застрахователни компании, които извършват дейност на територията на двете страни.
Основната цел на Меморандума е да се разработят и усъвършенстват механизмите за обмяна на опит и информация  във връзка със застрахователните компании и регулацията на застрахователните пазари в България и Македония. Меморандумът ще гарантира и по-голяма защита на клиентите на застрахователни услуги и ще способства за честността, стабилността и ефективността на застрахователната индустрия.
MMoU Macedonia 1. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.MMoU Macedonia 2. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.MMoU Macedonia 3. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.