Начало / Новини / Пламен Пантев е одобрен за независим член на...

Пламен Пантев е одобрен за независим член на СД на ЗК „ДСК Гаранция” ЕАД и на животозастрахователна компания „ДСК Гаранция” ЕАД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде две решения, с които одобрява   Пламен Пантев за независим член на Съвета на директорите на ЗК „ДСК Гаранция” ЕАД и на животозастрахователна компания „ДСК Гаранция” ЕАД.

Решенията 717 и 718 са публикувани в раздел „Административни документи”.