Начало / Новини / "Пенсионноосигурително дружество Алианц България" АД

"Пенсионноосигурително дружество Алианц България" АД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", даде разрешение на "Пенсионноосигурително дружество Алианц България" АД да инвестира за срок от един месец до 35 на сто от активите на "Доброволен пенсионен фонд Алианц България" в банкови депозити.
Пълния текст на решение 613 може да намерите в раздел "Документи".