Начало / Новини / Пенсионноосигурителните дружества ще проведат...

Пенсионноосигурителните дружества ще проведат ХІІ-та си традиционна Годишна среща

На 17 декември 2009 г. (четвъртък) от 17,00 часа в „Шератон София Хотел Балкан”, зали „Сердика” и „Средец” ще се проведе Национална кръгла маса на тема: „Доходност на капиталовите пенсионни системи - реалности и перспективи” и ХІІ-та традиционна Годишна среща на пенсионноосигурителните дружества, членове на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).  Събитието ще премине под знака на 10 годишнината от приемането на първия Закон за допълнително пенсионно осигуряване в България.
Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, е един от поканените на кръглата маса и ще изнесе презентация на тема: „Дилемите в защита интересите на осигурените лица – ключ към иновативност и устойчивост на капиталовите пенсионни схеми”. За участие в събитието са поканени Председателят и заместник-председателите на Министерския съвет, ръководители и отговорни представители на парламентарни групи и комисии от 41-то Народно събрание, на различни министерства и ведомства, на националните синдикални и работодателски организации и други държавни и неправителствени институции, които имат отношение към осъществяването на пенсионната реформа в страната. Участие ще вземат също така представители на Комисията за финансов надзор, членовете на Консултативния съвет по пенсионната реформа при Министерството на труда и социалната политика пенсионноосигурителните дружества и представители на пенсионноосигурителните дружества.
Ще бъдат обявени и връчени Годишните журналистически награди на БАДДПО за най-добро отразяване на дейността по допълнителното пенсионно осигуряване.