Начало / Новини / Парламентът прие Годишния отчет за дейността на КФН за 2008 г.

Парламентът прие Годишния отчет за дейността на КФН за 2008 г.

На 9 септември 2009 г. Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм към парламента  прие Годишния отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за  2008 г. Председателят на КФН  Петър Чобанов и заместник - председателят  Ралица Агайн  представиха  пред  депутатите  развитието на небанковия финансов сектор през 2008 г. и дейността на комисията  като регулаторен, лицензиращ и надзоран орган във връзка със стабилизилането на сектора в условията на финансова криза. Присъстващите бяха запознати и с текущото състояние на капиталовия, пенсионноосигурителния и застрахователния пазар, както и с предстоящите законодателни промени, които ще бъдат инициирани от КФН. Г-н Чобанов акцентира, че в момента усилията на КФН като регулаторен орган са насочени преди всичко към осигуряване на по-добра пазарна среда с цел  възвръщане на доверието на инвеститорите, както и прецизиране на механизмите, свързани със защита на потребителите.