Начало / Новини / Пакет от годишни справки по общо застраховане...

Пакет от годишни справки по общо застраховане, животозастраховане и презастраховане съгласно Наредба 53 от 23.12.2016 г.


    Публикувани са пакет от годишни справки по общо застраховане, животозастраховане и презастраховане, във връзка с направени промени във формите за отчитане съгласно Наредба 53 от 23.12.2016 г. Същите са достъпни от електронната страница на Комисията за финансов надзор www.fsc.bg, Административни документи / Форми и образци / Застрахователен пазар.