Начало / Новини / Отписват се от регистъра, воден от КФН, емисия...

Отписват се от регистъра, воден от КФН, емисия дялове на управлявания от управляващо дружество „Евър управление на активи” АД договорен фонд „Евър инвест” и договорен фонд „Евър инвест” като емитент

Ралица Агайн-Гури,заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение, с което се отписва от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, емисия дялове на управлявания от управляващо дружество „Евър управление на активи” АД  договорен фонд „Евър инвест”, както и договорен фонд „Евър инвест” като емитент.

Решение №53 може да бъде намерено в раздел "Административни документи".