Начало / Новини / Отписват се от регистъра, воден от КФН, емисия...

Отписват се от регистъра, воден от КФН, емисия ценни книжа и „Доверие - Брико" АД

Ралица Агайн-Гури, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение, с което се отписват от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, емисия ценни книжа и „Доверие - Брико" АД като емитент.

Решение №86-Е може да бъде намерено в раздел "Административни документи".