Начало / Новини / Отписват се емисия ценни книжа и “ФеърПлей...

Отписват се емисия ценни книжа и “ФеърПлей Интернешънъл” АД, като емитент, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа

Ралица Агайн-Гури, заместник-председател, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение, с което се отписват емисия ценни книжа и “ФеърПлей Интернешънъл” АД, гр. София, като емитент, от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Решение №383–E/21.06.2010 г. може да бъде намерено в раздел "Административни документи".