Начало / Новини / Отписват се емисия акции и „Пишещи машини”...

Отписват се емисия акции и „Пишещи машини” АД – в ликвидация, като емитент, от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа


Ралица Агайн-Гури, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение, с което се отписват от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, емисия акции и „Пишещи машини” АД – в ликвидация като емитент.

Решение №88-ПД може да бъде намерено в раздел "Административни документи".