Начало / Новини / Отписват се „Белопал” АД - в несъстоятелност...

Отписват се „Белопал” АД - в несъстоятелност и издадената от дружеството емисия акции от регистъра, воден от КФН

Ралица Агайн-Гури, заместник-председател на КФН, взе решение,  с което се отписват „Белопал” АД-в несъстоятелност, гр. Търговище и издадената от него емисия акции с ISIN код BG11BEBEAT11 от регистъра, воден от КФН.
Решение № 105-ПД може да бъде намерено в раздел "Административни документи".