Начало / Новини / Отписва се от публичния регистър „Латекс Груп” АД, гр. Бяла

Отписва се от публичния регистър „Латекс Груп” АД, гр. Бяла

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа от водения от КФН публичен регистър „Латекс Груп” АД, гр. Бяла.

Пълния текст на решение 1139 може да намерите в раздел „Административни документи”.