Начало / Новини / Отписва се от публичния регистър емисия ценни...

Отписва се от публичния регистър емисия ценни книжа, издадена от „Стопанска и инвестиционна банка” АД, гр. София

Проф. М.Стоименов, за заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа от публичния регистър емисия ценни книжа в размер на 3 500 броя безналични обезпечени облигации с номинална стойност 1000  евро всяка една, с ISIN код BG2100022040, издадена от „Стопанска и инвестиционна банка” АД, гр. София.

Пълния текст на решение 1579 може да намерите в раздел „Документи”.