Начало / Новини / Отписва се емисия ценни книжа, издадена от ТБ “МКБ Юнионбанк” АД

Отписва се емисия ценни книжа, издадена от ТБ “МКБ Юнионбанк” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което отписва от публичния регистър емисия  ценни книжа  в размер на 10 000 броя безналични ипотечни облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка,издадена от „ТБ “МКБ Юнионбанк” АД, гр. София.

Решение 815 може да намерите в раздел "Административни документи".