Начало / Новини / Отписва се емисия ценни книжа, издадена от “Райфайзенбанк (България)” ЕАД

Отписва се емисия ценни книжа, издадена от “Райфайзенбанк (България)” ЕАД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа от водения от КФН регистър емисия ценни книжа в размер на 100 000 броя безналични корпоративни облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, издадена от “Райфайзенбанк (България)” ЕАД.
Решение 6-Е може да намерите в раздел "Административни документи".