Начало / Новини / Отписва се емисия ценни книжа, издадена от „Доверие...

Отписва се емисия ценни книжа, издадена от „Доверие Обединен холдинг ” АД, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН

Управление "Надзор на инвестиционната дейност" отписа от водения от КФН регистър емисия ценни книжа в размер на 1 360 000 евро броя безналични свободнопрехвърляеми облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, издадена от „Доверие Обединен холдинг ” АД.

Решение №31 може да бъде намерено в раздел "Административни документи".