Начало / Новини / Отписа се емисия ипотечни облигации, издадена от “Българска пощенска банка” АД

Отписа се емисия ипотечни облигации, издадена от “Българска пощенска банка” АД


Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа емисия ипотечни облигации, издадена от “Българска пощенска банка” АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН


Пълния текст на решение 707 може да намерите в раздел "Документи".