Начало / Новини / Открито е производство по ликвидация на италианското...

Открито е производство по ликвидация на италианското застрахователно дружество - Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni

На основание чл. 140, ал. 2 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 27.12.2010 г. е получила информация за откриване на производство по ликвидация по отношение на застрахователно дружество от Италия:

Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. с адрес Milan, viale Nazario Sauro 14 (дружеството има право да осъществява дейност на територията на Р България при условията на „свобода на предоставяне на услуги”)

Датата на влизане в сила на решението е 6 Декември 2010 г.

Назначеният синдик е:

Mr. Angelo Cremonese с адрес , Viale Nazario Sauro, 14 - 20124 MILANO

Институцията, която осъществява надзор върху производството е the Ministry of Economic Development.

Решението е публикувано в бюлетина на ISVAP.