Начало / Новини / отчети за първото тримесечие на 2004 г., съгласно...

отчети за първото тримесечие на 2004 г., съгласно изискванията на чл. 95 от ЗППЦК

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", задължи "СЕРДИКА - КУЛА" АД, "МИЛКАНА ЧЕРВЕН БРЯГ" АД и "ПОБЕДА - ТВ" АД   да представят в Управление "Надзор на инвестиционната дейност" и на регулирания пазар на ценни книжа тримесечните си отчети за първото тримесечие на 2004 г., съгласно изискванията на чл. 95 от ЗППЦК - на хартиен носител в два екземпляра /един оригинал и едно копие/ и на дискета /1 брой/.
Задължава се "ПОБЕДА - ТВ" АД да представи в КФН и на регулирания пазар на ценни книжа годишен отчет на дружеството за 2003г.

Пълния текст на решенията 601, 602, 603 и 604 може да намерите в раздел "Документи".