Начало / Новини / Oт 01.07.2004 г. в пенсионните фондове се въвежда...

Oт 01.07.2004 г. в пенсионните фондове се въвежда воденето на индивидуалните партиди на осигурените лица в лева и дялове.

От 1 юли 2004 г. влиза в сила Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН. С тази наредба се въвеждат изисквания към пенсионноосигурителните дружества за:
- ежедневна оценка на активите и пасивите на пенсионните фондове
- изчисляване и обявяване стойността на един дял
- водене на индивидуалните партиди на осигурените лица в лева и дялове.
С Наредбата пенсионноосигурителните дружества се задължават да представят ежедневно по електронен път в КФН информация за стойността на нетните активи, броят дялове и за стойността на един дял за всеки фонд за допълнително пенсионно осигуряване, по образец утвърден от заместник – председателя на КФН.
Повече информация за дяловете може да намерите тук.