Начало / Новини / Определени са часът и мястото на провеждане...

Определени са часът и мястото на провеждане на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант

Във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант, Комисията за финансов надзор уведомява допуснатите до изпит кандидати, за следното:
Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер ще се проведе на  17 февруари 2007 г. от 9,00 часа, в зала 2006 на Университет за национално и световно стопанство, Студентски град „Христо Ботев”, гр. София.
Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще се проведе на 18 февруари 2007 г. от 9,00 часа, в зала 2006 на Университет за национално и световно стопанство, Студентски град „Христо Ботев”, гр. София.
Записването за участие ще започне от 8:00 часа.

Моля, при явяването си на изпита да носите:
1.  документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие);
2.  документ за самоличност.

Уведомяваме Ви, че на изпита може да ползвате обикновен калкулатор или  калкулатор като: Texas Instruments BA II, Texas Instruments BA II Plus, Texas Instruments BA II Plus Professional, Texas Instruments BA II Plus Business Analyst или HP 10B, HP 12C.  Не се допуска използването на калкулатор с функции за програмиране.