Начало / Новини / Определена е минималната доходност за задължителните...

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2008 г. до 31.03.2010 г.

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на -6,63 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 31.03.2008 г. до 31.03.2010 г. За професионалните пенсионни  фондове (ППФ) за същия период е определена  минимална доходност на годишна база в размер на -7,77 на сто. Среднопретеглената доходност на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е -3,63 на сто, а за ППФ съответно е -4,77 на сто. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност, чийто размер е над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фондове.
Пълният текст на решения № 246-УПФ и № 247-ППФ  от 15.04.2010 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността на годишна база за предходния двугодишен период и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
Следва да се има предвид, че при определяне на минималната доходност на годишна база за посочения двугодишен период значително влияние оказва постигнатата през 2008 г. в резултат на влиянието на финансовата криза отрицателна доходност при управлението на активите на пенсионните фондове. Както КФН обяви на 26.01.2010 г., всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване отчитат положителна доходност при управлението на активите за 2009 г., като тенденцията се запазва и през първото тримесечие на 2010 г. Средната годишна претеглена доходност (немодифицирана) за 2009 г. на универсалните пенсионни фондове е 7,91 на сто, на професионалните фондове е 7,85 на сто и на доброволните фондове е 7,60 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2009 г. може да намерите тук.