Начало / Новини / Определена е минималната доходност за задължителните...

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.09.2008 г. до 30.09.2010 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на -2,49 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.09.2008 г. до 30.09.2010 г. За професионалните пенсионни  фондове (ППФ) за същия период е определена  минимална доходност на годишна база в размер на -3,14 на сто. Среднопретеглената доходност на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 0,51 на сто, а за ППФ съответно е -0,14 на сто. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност, чийто размер е над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фондове.
Пълният текст на решения № 665-УПФ и № 666-ППФ  от 19.10.2010 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността на годишна база за предходния двугодишен период и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.