Начало / Новини / Определена е минималната доходност в задължителните...

Определена е минималната доходност в задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2006 г. до 30.06.2008 г.

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", определи минимална доходност в размер на 4.04 %  на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.06.2006 г. до 30.06.2008 г.
За професионалните  фондове за същия период е определена  минимална доходност в размер на 3.76 % на годишна база.
Професионалният пенсионен фонд, управляван от ПОК „Съгласие” АД, е постигнал доходност,  по-висока от обявената горна граница на доходността за съответния вид фонд за посочения 24-месечен период. Съгласно чл.193, ал.7 от КСО средствата от доходността над горната граница следва да се заделят за резерв от съответния фонд в нормативноустановения срок.
Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
 Пълният текст на решения № 710  и №711  може да намерите в раздел "Административни документи". Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.