Начало / Новини / Определена е минималната доходност от управлението на активите на УПФ и ППФ

Определена е минималната доходност от управлението на активите на УПФ и ППФ

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", определи минималната доходност от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 01.07.2003г. до 30.06.2005г. в размер на 6.34 % на годишна база и на универсалните пенсионни фондове за същия период   в размер на 6.31 % на годишна база.
Пълния текст на решение 441 и 442 може да намерите в раздел "Документи".

Данни за постигнатата доходнонст в табличен  вид може да намерите в раздел"Статистика" - "Статистика и анализи на осигурителния пазар".