Начало / Новини / Определена е минималната доходност на универсалните...

Определена е минималната доходност на универсалните и професионалните пенсионни фондове за двугодишния период от 01.07.2002 г. до 30.06.2004 г.

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", определи минимална доходност от управлението на активите на универсалните  и професионалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 01.07.2002г. до 30.06.2004г. 
Въз основа на постъпилата в Комисията за финансов надзор информация от пенсионноосигурителните дружества за постигнатата доходност от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове през предходния 24-месечен период от 01.07.2002г. до 30.06.2004г. определената минимална доходност е в размер на 6.98 %  на годишна база.
Определената минимална доходност за същия период  от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове е в размер на 6.62% на годишна база.
Пълния текст на решенията 599 и 600 може да намерите в раздел "Документи".