Начало / Новини / Определен е списък на чуждестранни регулирани...

Определен е списък на чуждестранни регулирани пазари, на които инвестиционните дружества могат да инвестират активите си

Във връзка с прилагането на чл. 195, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, отнасящ се до активите на инвестиционно дружество от отворен тип, зам.-председателят на управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова  определи  списък на чуждестранни регулирани пазари (по чл. 195, ал. 1, т. 1 ЗППЦК), на които инвестиционното дружество може да инвестира активите си.


Пълният текст на решение № 373 – ИД/02.06.2005 е публикуван на интернет страницата ни в раздел „Документи”, „Решения”.