Начало / Новини / Определен е състав на комисия за провеждане...

Определен е състав на комисия за провеждане на изпитите за брокер и инвестиционен консултант

На свое заседание от 18 юни 2008 г. КФН определи състав на изпитна комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант, насрочени за 21 и 22 юни 2008 г. Комисията е в състав:
Председател – Димана Ранкова – заместник-председател на КФН

Членове:
1. проф. Милчо Стоименов – член на КФН
2. доц. Маргарита Александрова – преподавател в УНСС
3. Христина Димитрова – старши експерт в управление „Надзор на инвестиционната дейност” в  КФН
4. Илияна Джоргова – старши експерт в управление „Надзор на инвестиционната дейност” в  КФН